manteniment trimestral (Torrelles)

Objectius

L’objectiu d’aquesta proposta és proporcionar un servei continuat de manteniment sobre equip informàtic d’ús quotidià al àrea de Torrelles de Llobregat.

S’entén per manteniment assegurar les dades de l’usuari, la integritat del programari i, en la mida del possible, del maquinari del mateix, minimitzant les pèrdues d’informació que puguin succeir.

Aquestes tasques inclouen mantenir un bon sistema de còpies de seguretat, actualització d’antivirus i revisió de programari instal·lat, resoldre dubtes i assessorament.

Condicions i compromisos

Es realitzarà una visita mensual concertada en horari laboral per mantenir l’equip informàtic en bones condicions d’ús, establir de manera comuna una política de còpies de seguretat, revisió de l’equip per trobar possibles problemes, siguin de programari o de maquinari.

Es respondrà, via correu electrònic, a la solució o orientació de petits dubtes, en un temps i esforç raonable o es donarà un pressupost just i ajustat si va més enllà del servei que s’està oferint.

Aquestes condicions es mantindran durant l’any 2018.

Preu

El preu d’aquest servei preventiu és de 60 €/trimestre + impostos per ordinador a donar cobertura, a pagar via rebut bancari.

Inclou un descompte del 5% en totes les atencions remunerades de servei que no estiguin incloses en aquest servei, per qualsevol servei i/o equip.

descarrega el PDF amb la proposta (versió 2017)