Sorteig Optatives

Desenvolupament d’aplicació en Java per Linux / Macintosh / Windows

Donades unes assignatures i uns alumnes (que han establert preferències d’ordre d’aquestes assignatures), es fa el repartiment seguint aquests criteris:

  1. assignar a l’alumne a la seva primera opció
  2. si no hi ha prou places per a tots, es procedeix al sorteig
  3. es recol·loca els alumnes que no han estat assignats en el sorteig a alguna de les altres opcions escollides

podria donar-se el cas que un alumne quedés sense assignar